Filter
Q
X
Y

A

Afstammingsvragen

Ook voor afstammingsvragen kun je bij Fiom terecht. Bijvoorbeeld wanneer je zelf geadopteerd bent en op zoek bent naar je biologische familie.

B

Begeleiding/ambulante begeleiding/individuele begeleiding

Bij belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een (licht) verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of psychiatrische problemen, kan begeleiding nodig zijn bij de dingen die je doet. Voor individuele begeleiding moet je een WMO-aanvraag indienen. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente waar je woont. Vizita kan je hierbij helpen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een mogelijkheid voor mensen met psychiatrische problemen, mensen met NAH en soms ook mensen met een verlaagd IQ, die niet zelfstandig kunnen wonen en niet in aanmerking komen voor een voorziening uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat zij te maken hebben met psychoses, verslavingen, ADHD of autisme. Beschermd wonen is een Wmo-aanvraag. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente waar je woont.

Boodschappen-, was-, en strijkservice

Bij Orionis Walcheren kun je werk uitbesteden. Als inwoner van de gemeente Vlissingen met een WMO-voorziening kun je gebruikmaken van de boodschappen-, was- en strijkservice van Orionis Walcheren. Kijk op de website van Orionis Walcheren voor meer informatie.

Budgetbegeleiding

Heb je geen idee wat je iedere maand te besteden hebt? En heb je hulp nodig bij het op orde brengen en houden van je administratie? Vizita kan je bij helpen met budgetbegeleiding.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor mensen met een laag inkomen. Bekijk op de website van Orionis Walcheren of je hier recht op hebt.

Beroep

Ben je het niet eens met het besluit van de overheid op je bezwaarschrift? Dan kun je beroep instellen bij de rechter. Hier zijn wel regels aan verbonden. Meer informatie over het instellen van beroep lees je op de website van de Rijksoverheid. Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met onze sociaal raadslieden.

Beschermde wieg

De geboorte van een baby is voor veel vrouwen een mooie gebeurtenis. Maar als je ongewenst zwanger bent of net bent bevallen en het kindje zelf niet kunt opvoeden, kun je overwegen om afstand te doen van je baby. Ben je in nood en weet je niet meer wat je moet doen? En denk je erover na om je baby ergens onbeschermd achter te laten? Stichting Beschermde Wieg biedt veilige kamertjes waar je jouw baby kunt achterlaten. Op de opvanglocaties van Beschermende Wieg wordt jouw baby veilig en warm opgevangen.

Beschikking

Een beschikking is een officieel besluit van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld over je uitkering of toeslagen. Ben je het niet eens met een beschikking? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op voor ondersteuning via het Sociaal raadsliedenwerk.

Beschermingsbewind

Voor mensen die hun financiën niet zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of dementie, kun je beschermingsbewind aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van beschermingsbewind? Vizita kan je hierbij helpen.