Klachtenprocedure

Hoewel we natuurlijk ons uiterste best doen om er op de juiste manier voor iedereen te zijn, kan het voorkomen dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Vanzelfsprekend vinden het belangrijk dat te horen, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren en met je in gesprek kunnen gaan over jouw ervaring.

De eerste stap daarin is het bespreken van de klacht met diegene die direct betrokken is. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of is het niet mogelijk dit met de betrokkene te bespreken, dan dient overleg plaats te vinden met de coördinerend medewerker (vrijwilliger en/of werknemer) en eventueel daarna met de directeur of voorzitter van het bestuur.

Klachten van deelnemers, klanten, bezoekers en derden

Voor deelnemers, klanten, bezoekers en derden is Welzijn Middelburg aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Het is aan te bevelen om jouw klacht eerst intern binnen onze organisatie te bespreken. Wanneer jouw klacht intern niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland. Je kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen met de Klachtencommissie Zeeland. Zij zijn te bereiken via:

Klachtencommissie Zeeland t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Fruitlaan 4-c  4462 EP Goes
Telefoon: 0113-250073
E-mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

Klik hier om de brochure, de samenstelling van de klachtencommissie en een meldingsformulier downloaden.

Klachten van werknemers, vrijwilligers en stagiaires

Voor medewerkers (werknemers, vrijwilligers en stagiaires) is er een klachtenregeling, deze is intern op te vragen.