Jessy is gespreksleider bij Alzheimer Café Walcheren: “Ik word blij als ik zie dat mensen een fijne ontmoeting of gesprek hebben bij ons.”

Foto door: Anda van Riet Fotografie

Er zijn ruim 260 Alzheimer Cafés en Trefpunten verspreid door het land, georganiseerd door de vrijwilligers van Alzheimer Nederland. Elke bijeenkomst heeft een thema dat door de gespreksleider wordt uitgediept met een (ervarings)deskundige. Er is voor de bezoekers veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar. 

Jessy Benne is gespreksleider voor het Alzheimer Café Walcheren. “Iedereen die dementie van dichtbij heeft meegemaakt, weet hoe intens het is. Bij ons kunnen mensen terecht voor informatie, steun en ontmoeting.”. 

Het Alzheimer Café Walcheren wordt één keer per zes weken op zaterdagmiddag georganiseerd in Ontmoetingscentrum ’t Bolwerk in Middelburg. Bezoekers van het Alzheimercafé Walcheren zijn mensen met dementie, hun mantelzorgers, mensen die via hun werk met dementie te maken hebben en overige belangstellenden. 

Jessy: “Het leukste vind ik de contacten met de mensen, ik vind het fijn als ik een bezoeker met iets kleins kan helpen. Vaak zie ik mensen lichter de deur uitstappen dan toen ze binnenkwamen, dat verschil kunnen maken voelt heel waardevol.” 

Teamwerk
“Ik doe het niet alleen, we hebben een fijn team vrijwilligers. Samen doen we er alles aan om een veilige en gezellige omgeving te creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Ik word blij als ik zie dat mensen een fijne ontmoeting of gesprek hebben bij ons. Dat wij dat met ons vrijwilligersteam mede mogelijk maken, daar doen we het voor.”

“Ik heb ook veel plezier in alle voorbereidingen. Samen met de werkgroep nadenken over de onderwerpen die we kunnen bespreken en over de gastsprekers die we hiervoor kunnen benaderen.” Een greep uit de thema’s die in 2024 aan bod gaan komen: dementie en bewegen, ergotherapie bij dementie, verandering in gedrag en eenzaamheid in verpleeghuissetting. 

Ruimte voor een tweede gespreksleider
Binnen het team is er ruimte voor een tweede gespreksleider. Als gesprekleider zorg je ervoor dat de thema’s verder uitgewerkt worden. Je nodigt gastsprekers uit. Zo’n zes weken voorafgaand aan het café maak je een afspraak met de gastspreker. Je loopt samen het programma door. 

Jessy: “Ik benadruk bij een gastspreker altijd het belang van korte zinnen, geen vakjargon en een laag spreektempo, zodat iedereen mee kan doen. Soms kiezen we voor een interview in plaats van een presentatie, voor meer interactie. Dan bereid ik het interview voor en spreek het vooraf door met de gastspreker.” 
Tijdens het café zorg je samen met het team dat iedereen weet wat het programma is en wie wat doet. Wie staat er bij de informatietafel, wie zorgt voor de koffie en thee, voor het geluid, et cetera. Je verzorgt het openingswoord en begeleidt de presentatie (of het interview) en de vragenrondes. 


Belangstelling om mee te helpen als gespreksleider? 
Jessy maakt graag kennis met je. Je wordt goed ingewerkt, je kunt een aantal cafés meelopen en de opzet staat ook op papier zodat je een goed houvast hebt. Je kunt contact opnemen met Jessy via alzheimer.walch@zeelandnet.nl / 06-15455408. 
Klik hier om meer te lezen over deze vacature voor vrijwilligerswerk.


Belangstelling om het Alzheimercafé te bezoeken, of wil je graag meer informatie? 
Mail of bel naar Jessy of Jolien via alzheimer.walch@zeelandnet.nl / 06-15455408 / 06-11210287. 
Op www.middelburgontmoet.nl/alzheimercafe-walcheren vind je de data van de cafés. Graag telefonisch aanmelden. 

Informatie over dementie
Het aantal mensen met dementie groeit snel. In Nederland zijn meer dan 280.000 mensen met dementie. Door vergrijzing bestaat de kans dat dit aantal in 2040 is verdubbeld. 

De ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon, zijn omgeving en de samenleving. Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogte ziektelast voor de patiënt. Ook de impact op mantelzorgers is groot.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Iemand met dementie kan dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%).

De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Toch zijn er naar schatting 15.000 mensen met dementie onder de 65 jaar.

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie, bij mannen is dit 1 op 5. Erkenning duurt lang, 69% van de mantelzorgers geeft aan dat de diagnose langer dan 1 jaar heeft geduurd. Bij jonge mensen met dementie duurt de diagnose vaak nog veel langer.

De overheid zet zich in om dementie aan te pakken, door onderzoek, goede zorg en ondersteuning te stimuleren.

Heb jij iemand met dementie in je omgeving, in je buurt, in je familie of heb je op je werk te maken met klanten of bezoekers met dementie? Op de website samendementievriendelijk.nl vind je korte online trainingen over de signalen van dementie en over vaardigheden die belangrijk zijn in het contact met mensen met dementie. Er zijn veel verschillende trainingen, de moeite waard om te kijken! 

 

Geraadpleegde bronnen
www.alzheimer-nederland.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dementie/aanpak-dementie 
https://www.samendementievriendelijk.nl/

 

Tekst: Janneke Nijssen
Vrijwilligerscentrale Samen Vrijwillig, Vizita
#mensenmakennederland