Oekraïense ontheemden

Vizita voert taken uit die bij de nieuwe Inburgeringswet horen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met partners als Orionis Walcheren, VluchtelingenWerk en de gemeente. Met dezelfde samenwerkingspartners biedt Vizita hulp en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden in de gemeente.

  • Vizita biedt individuele ondersteuning bij de zoektocht naar oplossingen op het gebied van zelfredzaamheid of deelname aan de Nederlandse samenleving.
  • Vizita ondersteunt en verbindt burgerinitiatieven van (vrijwilligers)organisaties of groepen burgers die iets willen betekenen voor deze doelgroep.
  • Vizita wijst de weg bij vragen over meedoen, bijvoorbeeld sporten, koffieochtenden, cultuur, en vrijwilligerswerk.
  • Vizita kan helpen bij het koppelen aan een maatje, bijvoorbeeld om kennis te maken met de woonplaats, mee te fietsen en de verkeersregels te leren of een zinvolle dagbesteding te vinden.
  • Vizita kan ondersteunen bij het aanvragen van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar die willen deelnemen aan sport- of culturele activiteiten.

Ontmoetingsmoment & spreekuur

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er een Ontmoetingsmoment voor Oekraïners in de Zeeuwse Bibliotheek (Kousteensedijk 7 in Middelburg). Er is dan gelegenheid elkaar te spreken en er is een medewerker aanwezig om vragen te beantwoorden.

Neem contact op!
We helpen je graag op ons spreekuur!

Wist je dat we iedere werkdag een inloop spreekuur hebben in de Zeeuwse Bibliotheek? Het spreekuur is van 09:00 tot 12:30 uur.